Andrii „Vedomyr” Volynko

Andrii „Vedomyr” Volynko

Andrii „Vedomyr” Volynko – muzyk, perkusista, redaktor, a czasem też kompozytor, filmowiec, montażysta, animator, nauczyciel.

Zaczął grać na perkusji prawie 20 lat temu w Kijowie. Ale w roku 2013 postanowił postawić wszystko na muzykę i przeprowadził się do Krakowa. Poznawał jazz w Krakowskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej, ale też w klubach, na jamach i koncertach.

Grał i nagrywał z krakowskimi zespołami meeow, LEVI i Baśnie Zebrane. Z ostatnim gra do dziś. Jest częścią formacji perkusyjnej Wataha Drums. Uczestniczył w wielu projektach, koncertach, spektaklach, sesjach nagraniowych w Krakowie i nie tylko. Stworzył też kilka własnych kompozycji elektronicznie i ma pomysły na nowe projekty.

Lubi popularno naukowe podcasty, kanały o zabytkowych komputerach i dobrze się wyspać.

Андрій «Ведомир» Волинко — музикант, барабанщик, редактор, а іноді також композитор, відеооператор і монтажер, аніматор, вчитель.

Почав грати на барабанній установці майже 20 років тому в Києві. Але в 2013 році вирішив повністю віддатися музиці й переїхав до Кракова. Пізнавав джаз у Краківській школі джазу і розважальної музики, але теж в клубах, на джемах і концертах.

Грав і записувався з краківськими гуртами meeow, LEVI і Baśnie Zebrane. З останнім грає і тепер. Є частиною барабанної формації Wataha Drums. Брав участь у багатьох проєктах, концертах, спектаклях, студійних сесіях в Кракові і не тільки. Також створив кілька власних композицій електронно і плекає ідеї на нові проекти.

Любить науково-популярні подкасти, канали про старі комп’ютери і добре виспатися.

 

Skip to content