„Bajka o Dzielnej Di”

“Bajka o Dzielnej Di” to literacko – muzyczne dzieło i książeczka autorstwa pisarki Krystyny Paraszkiewicz-Pater oraz kompozytorki Marzeny Cybulki. Książkę wydało Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław.

„Bajka o dzielnej Di” to historia dziewczyny, która porzuca swoje dotychczasowe “uśpione” życie i wyrusza w świat. Proces przemiany jaki w niej zachodzi powoduje, że odkrywa w sobie dotychczas ukryte talenty, a swoją wrażliwość przekuwa na pracę na rzecz “innych”, chorych, potrzebujących.

Bajka dedykowana jest dzieciom wczesnoszkolnym (6-10 lat). Ma ona nietypową formę bajkowego Jazzobajania. Łączy w sobie formę bajkowej opowieści z muzyką okołojazzową dedykowaną dla dzieci. U jej podstaw leży chęć rozwijania idei wzajemnego poszanowania i zrozumienia, budowania świadomości na temat różnorodności – międzykulturowości, międzypokoleniowości, niepełnosprawności, kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka, rozwój wyobraźni oraz wrażliwości na piękno języka, a także wzmacnianie więzów i integrowanie dzieci i młodzieży wokół tematów związanych ze sztuką. Wplecenie elementów muzyki do bajki, to sposób na skierowanie uwagi małego odbiorcy na świat dźwięków około-jazzowych, improwizowanych, teatralnych, z brzmieniami prawdziwych instrumentów.

Książka autorstwa Krystyny Paraszkiewicz – Pater ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz prozy, zawiera w sobie także wierszowane piosenki wraz z nutami oraz odnośnikami do nagrań, które udostępnione są w internecie na kanale YouTube Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Wrocław. Czytelnik/rodzic poprzez zeskanowanie kodu QR może w trakcie czytania, używając telefonu, przekierować się do świata muzyki. Muzyka do piosenek napisana została przez wrocławską gitarzystkę basową, kontrabasistkę i kompozytorkę muzyki jazzowej – Marzenę Cybulkę. Ponadto w książce znalazło się także kilka ilustracji, które stworzyła wybitna artystka sztuk wizualnych, absolwentka ASP we Wrocławiu – Veranika Siamionava.

Książka posiada formę otwartą. Celowo pozostawionych zostanie w niej kilka pustych stron po to, by po jej wydaniu przeprowadzić cykl twórczych warsztatów literacko-muzycznych oraz plastycznych, zwieńczonych napisaniem przez ich uczestników m.in. kolejnej części książki,
autorskiej piosenki, rysunku.

Piosenki w książce zarówno pod względem tekstowym jak i muzycznym powstały z intencją, by uwrażliwiać na słowo, przekaz, bogactwo brzmień i nastrojów, by zaciekawiać młodych słuchaczy
muzyką około-jazzową napisaną w specjalnie dedykowanej dla nich formie, przystępnej.
Ponadto w teatralny sposób budują nastrój poszczególnych scen, opowiadają wewnętrzne przeżycia bohaterów, komentują rzeczywistość.

“Z przyjemnością czyta się te bajkę, pełną lirycznych tekstów, budujących tożsamość młodego człowieka, motywującą do mierzenia się z przeciwnościami losu…” – Magdalena Gwadera, mgr Psychologii z 20-letnim stażem.

Krystyna Paraszkiewicz – Pater

Aktorka, poetka, autorka monodramów i scenariuszy – pedagożka. Prawie dwadzieścia lat spędziła na scenach różnych teatrów, m.in. Teatru Animacji oraz Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, OTO „Kalambur” we Wrocławiu i Teatru Współczesnego im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu. Wyróżniana za kreacje aktorskie Nagrodą Dziennikarzy i Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Realizatorka kilku autorskich monodramów wokalnych, występuje w recitalach, koncertach poezji śpiewanej, programach estradowych, współpracuje z filmem. Laureatka Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (2011). W 2021 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia za działalność artystyczną i społeczną. Od blisko 30 lat poświęca się pracy pedagogicznej z młodzieżą, prowadząc warsztaty teatralne i aktywności twórczej oraz zajęcia z zakresu teatroterapii dla dzieci i młodzieży chorych onkologicznie, przewlekle i z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka kilkudziesięciu wierszy dla dzieci.

Redakcja
Redakcja
Artykuły: 83
Skip to content