FESTIWAL RÓWNOŚCI IV w Krakowie

Podczas tegorocznej edycji festiwalu (7 i 14.10) dowiemy się jak idee wolności, równości i szacunku przekładają się na jakość naszego codziennego życia i przeciwdziałają wykluczeniom. Czy potrafimy ze sobą rozmawiać, rozumiemy postawy innych i złożoność ludzkich wyborów? Czy umiemy reagować na przemoc, hejt i dyskryminację?

Festiwal Równości IV to szereg paneli, spotkań, wykładów i warsztatów poświęconych różnym formom inkluzji, prezentacji pozytywnych idei wzmacniających postawy obywatelskie, demokrację jak i budowanie świadomości czym są prawa człowieka oraz swobody obywatelskie. Naszym zadaniem jest pokazanie czym jest wolność i prawa człowieka w realnym życiu, co oznaczają swobody obywatelskie i jak przekłada się to, na jakość naszego codziennego życia.

W wydarzeniu biorą także udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywistki i aktywiści działający na rzecz inkluzji, poruszający ważne zagadnienia wykluczeń z powodu płci i oraz spowodowanych podwójną stygmatyzacją: osoby z niepełnosprawnością, osoby tak zwanej nienormatywnej, czy osoby wykluczanej.

FESTIWAL RÓWNOŚCI IV to m.in.:

• spotkania panelowe i dyskusje na rzecz równości między kobietami a mężczyznami
• warsztaty pomagające radzić sobie z szowinizmem, hejtem i gatunkowizmem
• prezentacja dobrych praktyk wzmacniających postawy obywatelskie, demokratyczne i wspólnotowe
• budowanie świadomości czym są prawa człowieka
• działania aktywistów i przedstawicieli NGO wzmacniających świadomość obywatelską, równości płci i równości międzygatunkowej
• działania na rzecz codziennego posługiwania się dobrą mową i realnej inkluzji w kontekście aktualnych palących problemów współczesności.

Program festiwalu. Wydarzenie na fb.

Redakcja
Redakcja
Artykuły: 83
Skip to content