I Konkurs Pianistyczny „Reminiscencje” im. Mieczysława Kosza

Zbliża się data wyjątkowa – 10 lutego 2024 roku będzie dniem osiemdziesiątej rocznicy urodzin Mieczysława Kosza. W Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie zrodził się zatem pomysł zainicjowania cyklicznego wydarzenia skierowanego do wszystkich młodych pianistów w Polsce – Konkursu Pianistycznego „Reminiscencje” im. Mieczysława Kosza. Zgłoszenia można składać do 26 stycznia 2024 roku.

Zanim ociemniały chłopiec stał się europejskiej sławy pianistą jazzowym, przebył niełatwą życiową drogę. Z rodzinnej Zamojszczyzny trafił do ówczesnego Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy, a następnie do Krakowa, do nowo powstałej Podstawowej Szkoły Muzycznej dla Dzieci Niewidomych przy ul. Józefińskiej 10. Uczęszczał do tej szkoły w latach 1952-1959 i był jednym z pierwszych jej uczniów. W Krakowie mieszkał do połowy lat sześćdziesiątych i w tym mieście spędził połowę swojego przedwcześnie zakończonego życia.

Dziś pod adresem ul. Józefińska 10 działa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, szczycąca się jedyną pośród szkół muzycznych w Krakowie sekcją jazzową.

Szkoła ta stara się upamiętniać Mieczysława Kosza, wyjątkowego człowieka, który na przekór niepełnosprawności, zaledwie w niespełna 8 lat swojej kariery, zdołał osiągnąć szczyty w dziedzinie pianistyki jazzowej – i to w czasach dla jazzu niełatwych. W roku 2020 zorganizowaliśmy trzydniowy cykl wydarzeń „Śladami Mietka Kosza”, na który składały się koncerty i imprezy z udziałem żyjących jeszcze osób, które Kosza znały ze szkolnych lat czy też wspólnych projektów artystycznych. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci muzyka (31 maja 2023) w szkolnej sali koncertowej odbył się koncert w ciemnościach (jeden z cyklu koncertów „Rewers”) dedykowany pamięci tej wyjątkowej postaci. Wykonawcami tego koncertu byli uczniowie szkół artystycznych z całej Małopolski.

W związku z tym, że zbliża się osiemdziesiąta rocznica urodzin Mieczysława Kosza, zrodził się pomysł Konkursu Pianistycznego „Reminiscencje” im. Mieczysława Kosza. Nazwę Konkursu organizatorzy zaczerpnęli od tytułu jedynej wydanej za życia Kosza jego płyty, zaś jego główne cele upatrują we wspieraniu młodych pianistów, motywowaniu ich do rozwoju artystycznego oraz upamiętnieniu i upowszechnianiu postaci Mieczysława Kosza.

Do współpracy zaproszeni zostali znakomici muzycy – pianiści jazzowi, którzy tworzyć będą Jury Konkursu, w składzie:

Piotr Wyleżoł – przewodniczący,

Tomasz Białowolski,

Franciszek Raczkowski

Wsparcie finansowe w zakresie ufundowania nagród dla uczestników Konkursu zadeklarowali też Kancelaria Rachunkowa Faber i Fundacja Art Evolution.

Konkurs odbędzie się w Krakowie w dniach 8-9 lutego 2024 roku. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia można znaleźć na stronie organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 stycznia 2024 roku.

Redakcja
Redakcja
Artykuły: 85
Skip to content