„Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”

Tematem pierwszej edycji Biennale, organizowanej w ramach projektu, jest “ePOLIS – miasto przyszłości”. Oś programowa Biennale będzie zbudowana tak, aby odbywające się w ramach projektu wydarzenia stały się platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia.

Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” jest projektem współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021. Oś programowa Biennale będzie zbudowana tak, aby odbywające się w ramach projektu wydarzenia stały się platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia. Tematem pierwszej edycji Biennale, organizowanej w ramach projektu, jest “ePOLIS – miasto przyszłości”. Kluczowym działaniem będzie przegląd prac zgłoszonych w ramach międzynarodowego konkursu, które zostaną zaprezentowane podczas 6-tygodniowej wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Będzie ona miała miejsce jesienią 2023. W ramach uroczystego wernisażu zostanie zaprezentowany spektakl partnera projektu – Carte Blanche – norweskiej narodowej instytucji związanej z tańcem współczesnym.

W maju 2023 artyści Carte Blanche odbyli w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

Integralną częścią projektu jest działanie wortalu internetowego (powstałego w 2022), który służyć ma prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych – działanie to przyczynia się do wspierania sektora przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, który zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Małopolski, stanowi Inteligentną specjalizację regionu. Cykl wydarzeń kulturalnych oraz wortal staną się platformą do dyskusji o współczesnym mieście.

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie otwarte dla przemysłów kreatywnych z udziałem 100 przedstawicieli branży, które odbędzie się jako finisaż prezentacji.

Redakcja
Redakcja
Artykuły: 83
Skip to content