Nówka Sztuka Mówi

Pod koniec czerwca dla twórców i pasjonatów sztuki oraz designu, a w szczególności młodych adeptów
tych artystycznych dziedzin, organizatorzy cyklu Nówka Sztuki przygotowali szereg interesujących
spotkań, które mogą okazać się atrakcyjne również dla zwykłych zjadaczy chleba szukających chwili
wytchnienia od sztampowej codzienności w kontakcie z tym, co nowe i świeże.

W trakcie zaplanowanych wydarzeń uczestnicy będą mieli okazję spotkać znaczące osobistości reprezentujące różne aspekty współczesnego rynku sztuki, które chętnie będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz opowiadać o drodze do odniesionego na tym polu sukcesu. Zaplanowane debaty, seminaria i warsztaty z udziałem ekspertów wskażą młodym artystom stawiającym pierwsze kroki w swej zawodowej karierze na rynku
sztuki sposoby umożliwiające skuteczne zaistnienie na rynku sztuki. Nówka Sztuka Mówi będzie nie mniej
interesująca dla kolekcjonerów sztuki, przedsiębiorców korzystających z twórczych pasji designerów oraz
osób poprzez kontakt ze sztuką i pięknem użytkowym szukających odskoczni od codziennej rutyny.

Nówka Sztuka Mówi

• skłania do zastanowienia się nad kondycją rynku sztuki i designu w Europie Środkowej, stwarzając
w ten sposób przestrzeń dla debaty pozwalającej twórcom, ekspertom i konsumentom wytworów
działań artystycznych wyciągnąć konstruktywne wnioski;

• dla twórców i profesjonalistów funkcjonujących na regionalnym rynku sztuki może być źródłem
inspiracji, wskazującym nowe kierunki rozwoju;

• pomaga nawiązać kontakty i współpracę pomiędzy twórcami, kuratorami oraz promotorami sztuki
z Polski i zagranicy.

W trakcie debat, seminariów i warsztatów zaproszeni goście mówić będą nie tylko o najnowszych trendach
i kierunkach w świecie sztuki, czyli o rzeczach interesujących dla wszystkich, którym bliska jest twórczość
artystyczna i designerska. Dzielić się będą też wiedzą szczególnie przydatną dla studentów i absolwentów
szkół artystycznych, a zatem powiedzą o sprawdzonych rozwiązaniach ułatwiających promocję i budowanie
swej marki na rynku twórczym. Podzielą się też swoimi obserwacjami na temat post-pandemicznej
rzeczywistości – zmianami zachodzących w nowym, po-covidowym świecie, związanymi z nimi wyzwaniami
i możliwościami oraz stałymi tendencjami wyznaczającymi nowe kierunki funkcjonowania w obszarze sztuki
i designu.

Zapraszamy do sprawdzenia programu Nówka Sztuka MówiRedakcja
Redakcja
Artykuły: 85
Skip to content