PODCASTY

“Flamenco” to audycja, w której Marysia Światłoń opowiada o sztuce flamenco. Robi to nie tylko z perspektywy samej muzyki i rytmu, ale uwzględnia także kontekst historyczny i kulturowy związany z tą sztuką. Pojawiają się tu zatem znani (lub mniej znani) artyści, nawiązania do historii i mitów flamenco oraz teksty pieśni, wraz z ich tłumaczeniem oraz symboliką. Przy okazji obalone zostaną liczne stereotypy narosłe wokół flamenco.

Skip to content