“Słownik Dźwięków wyobrażonych – Mikrohistorie”

“Słownik Dźwięków wyobrażonych – Mikrohistorie” jest propozycją poszerzenia oferty kulturalnej o działania inkluzywne, włączające grupy słyszących oraz Głuchych do wspólnych działań muzycznych. Przy pomocy mechanizmów wibrujących i instalacji świetlno-dźwiękowej Stowarzyszenie pracujemy warsztatowo z osobami Słyszącymi, Niedosłyszącymi i Niesłyszącymi eksplorując nowe możliwości odbioru muzyki.

“Słownik dźwięków wyobrażonych – Mikrohistorie”, to zaproszenie do wspólnego odkrywania świata dźwięków. Tych które zwyczajowo uznajemy za muzykę i tych, które z pozoru nie są muzyką, ale mogą stać się nią kiedy odpowiednio nimi pokierujemy i odpowiednio je poczujemy. Warsztatowa instalacja „Let Us Now Hold Hands” Piotra Peszata pozwoli uczestnikom stworzyć własny utwór muzyczny, posłuchać go, poczuć i zobaczyć dzięki specjalnemu systemowi przetwarzającemu dźwięk na bodźce dotykowe i wzrokowe.

“Let Us Now Hold Hands” to instalacja umożliwiająca uczestnikom odbiór muzyki za pomocą zmysłów dotyku i wzroku. Drgania fal dźwiękowych można poczuć przykładając dłonie do obiektów wykorzystujących technologię wzbudników audio. Odbiorca zostaje zaproszony w kilkunastominutową podróż przez trzy stanowiska — I. “Let”, II. “Us Now” i III “Hold Hands”.

Zapraszamy osoby w każdym wieku, zarówno słyszące jak niesłyszące, niedosłyszące i niewidome. Na miejscu czekać na Was będzie asystent osoby niewidomej i tłumacz Polskiego Języka Migowego.

Na warsztaty zapraszamy 14 i 21 października 2021 r. w godzinach 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 i 18:30 do Galerii Baszta w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie.

28 października 2021 r. od 16:00 do 20:00 zapraszamy na koncert finałowy. Podczas otwartego w formie, multimedialnego i interaktywnego koncertu uczestnicy ze wszystkich grup wiekowych, Pełnosprawni i Niepełnosprawni, Niesłyszący i Słyszący będą mogli odbierać muzykę na różne sposoby, spróbować swych sił w samodzielnym generowaniu dźwięków, dotknąć, zobaczyć i usłyszeć muzykę.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Spółdzielni Muzycznej, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – interwencje 2021.

Redakcja
Redakcja
Artykuły: 85
Skip to content