Tag głusi

“Słownik Dźwięków wyobrażonych – Mikrohistorie”

Spółdzielnia Muzyczna

“Słownik Dźwięków wyobrażonych – Mikrohistorie” jest propozycją poszerzenia oferty kulturalnej o działania inkluzywne, włączające grupy słyszących oraz Głuchych do wspólnych działań muzycznych. Przy pomocy mechanizmów wibrujących i instalacji świetlno-dźwiękowej Stowarzyszenie pracujemy warsztatowo z osobami Słyszącymi, Niedosłyszącymi i Niesłyszącymi eksplorując nowe…

Skip to content